Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου www.onlyparts.gr παρέχονται από την επιχείρηση MOTO ΣΑΛΤΑΣ Μ. ΕΠΕ.

Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και των σελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης παρακαλούμε διακόψετε άμεσα τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο.

1) Αντικείμενο

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Επιχείρηση διαθέτει τις υπηρεσίες της μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας onlyparts.gr στους χρήστες του διαδικτύου. Οι Υπηρεσίες της πλατφόρμας συνίστανται στην διευκόλυνση της επαφής μεταξύ Εμπόρων Ανταλλακτικών και Χρηστών του Ιστοτόπου που αναζητούν τα αντίστοιχα προϊόντα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο.

2) Περιεχόμενο

Με τη χρήση του Ιστοτόπου onlyparts.gr αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι επικοινωνίες και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο μπορεί να αναρτάται από τρίτους χρήστες του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει προκαταβολικά και, συνεπώς, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Χρηστών της, την ορθότητα ή την νομιμότητα αυτού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που η Επιχείρηση κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ως απαράδεκτο, παράνομο, καταχρηστικό ή με άλλον τρόπο επιβλαβή για τον Ιστότοπο, την Επιχείρηση καθώς και τα δικαιώματα ή συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων. Αποτελεί πρωταρχική μας δέσμευση ο σεβασμός στα νόμιμα δικαιώματα τρίτων. Αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας προσβάλλονται από Περιεχόμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Απαγορεύεται η ανάρτηση με οποιοδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο περιεχόμενο, που συνιστά ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία, ιό ή άλλο κακόβουλο κώδικα, λόγο μίσους ή πρόκλησης σε βίαιες πράξεις, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό και, γενικώς, γυμνό, και, σε γενικές γραμμές, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, για να προβείτε σε παράνομες, παραπλανητικές ή κακόβουλες πράξεις. Επιπροσθέτως, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από πράξεις, που θα μπορούσαν να διακόψουν, να επιβαρύνουν ή να βλάψουν την λειτουργικότητα ή την εμφάνιση του Ιστοτόπου.

3) Δικαιώματα της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση δικαιούται κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή να διακόψει ή αναστείλει ολικώς ή μερικώς τη λειτουργία του Ιστοτόπου. Οι Πάροχοι και οι Χρήστες αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν καμία αξίωση απέναντι στην Επιχείρηση λόγω οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης και, εφόσον κριθεί ότι τέτοια αξίωση υφίσταται, παραιτούνται ρητώς από αυτήν με την χρήση του Ιστοτόπου.,,0

Η Επιχείρηση δικαιούται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή να διακόψει ολικώς ή μερικώς, αναστείλει ή διαγράψει λογαριασμούς Χρηστών και Εμπόρων, σχόλια, αξιολογήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο παραγόμενο από τους ίδιους ιδίως εφόσον κρίνει ότι έχουν ενεργήσει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή της κείμενης νομοθεσίας.

Η Επιχείρηση δύναται οποτεδήποτε και κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσει/αντικαταστήσεις μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης εκ μέρους της Επιχείρησης, είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας είτε με δική της πρωτοβουλία, ότι οποιοσδήποτε Χρήστης έχει αναρτήσει αίτημα για λήψη προσφορών ή σχόλιο ή αξιολόγηση ή έχει προβεί σε ανάρτηση παντός υλικού με παράνομο ή αντίθετο στα χρηστά ήθη  περιεχόμενο η Επιχείρηση δικαιούται να διαγράψει το λογαριασμό του, να αφαιρέσει το εν λόγω περιεχόμενο καθώς και να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αποκατάσταση κάθε περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης που τυχόν υπέστη, κάθε αποθετικής ζημίας καθώς και κάθε προσβολής της προσωπικότητας και της εμπορικής της φήμης.

4) Ταυτότητα Εμπόρου

Κάθε Χρήστης του Ιστότοπου αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι ο ιστότοπος, παρέχει υπηρεσίες, μέσω των οποίων ο Χρήστης που αναζητά ένα ανταλλακτικό , μπορεί να έρθει σε επαφή με διάφορους Εμπόρους που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν το Προϊόν αυτό. Κατά ταύτα, η  υπηρεσία που προσφέρει ο Ιστότοπος είναι η παροχή φιλοξενίας πληροφοριών που διευκολύνουν την επαφή του Χρήστη με Εμπόρους Ανταλλακτικών. Επομένως, η υπηρεσία του ιστοτόπου εξαντλείται στην παροχή της παραπάνω διευκόλυνσης και δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ταυτότητα ή/και για τα προσόντα και την αξιοπιστία κάθε Εμπόρου.

Για τους λόγους αυτούς αναγνωρίζεται πως ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή παροχής Προϊόντος από τον Έμπορο, να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται από κάθε Έμπορο πριν τον επιλέξει και επιλέξει τα προϊόντα του. Το www.onlyparts.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιωνδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των δύο (Χρήστης ή Έμπορος) αθετήσει κάποιο/α από τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα, όπς για παράδειγμα χρόνος παράδοση, τιμή , ημερομηνία εξόφλησης κλπ.

Το www.onlyparts.gr συνεργάζεται με Εμπόρους που εγγράφονται στον Ιστότοπο και ενεργοποιούν συνδρομή χρήσης έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Τα ενεργά πακέτα συνδρομών αναρτώνται στην Ενότητα “Συνδρομές Εμπόρων”. Η Εγγραφή λαμβάνει χώρα με τη συμπλήρωση τη σχετικής φόρμας στην οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε ‘Εμπορος συμπληρώνει τα εταιρικά του στοιχεία, τις περιοχές για τις οποίες επιθυμεί να λαμβάνει αιτήματα, τις μάρκες και κατηγορίες ανταλλακτικών για τις οποίες επιθυμεί να λαμβάνει αιτήματα, τον επιθυμητό τρόπο τιμολόγησης από τον Ιστότοπο κοκ.

Ειδικώς στην περίπτωση Εμπόρων που επιθυμούν να λαμβάνουν αιτήματα για αγορά ανταλλακτικών, το ΑΦΜ που συμπληρώνεται πρέπει να είναι επαγγελματικό, διαφορετικά η σχετική Επιχείρηση δεν πρέπει ολοκληρώσει την εγγραφή της στον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της εγγραφής κάποιου Εμπόρου και μπορεί κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια να μην επιτρέπει αυτή.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι Έμποροι δύνανται να διαμορφώσουν το προσωπικό τους προφίλ στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας σήματα/λογότυπα, πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησής τους κοκ και δύνανται εφεξής να λαμβάνουν αιτήματα για προσφορές ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει.

5) Δικαιώματα Χρηστών

Οι Χρήστες που έχουν εγγραφεί στον Ιστότοπο δύνανται εφεξής να υποβάλλουν αιτήματα για λήψη προσφορών σχετικών με ανταλλακτικά από Εμπόρους, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία στη φόρμα αιτημάτων. Τα αιτήματα αυτά αποστέλλονται μέσω του Ιστοτόπου στους Εμπόρους που δύνανται να παράσχουν τα σχετικά ανταλλακτικά και οι οποίοι δύνανται να προβούν ή όχι σε προσφορά προς το Χρήστη. Ο Χρήστης λαμβάνει σχετική ενημέρωση για λήψη προσφορών στο e-mail του καθώς και στο διαχειριστικό σύστημα που παρέχει ο Ιστότοπος στους εγγεγραμμένους χρήστες, με τη σύνδεσή του στον προσωπικό του λογαριασμό.

Κατόπιν λήψης της προσφοράς από κάποιον Έμπορο, ο Χρήστης έχει τις κάτωθι δυνατότητες:

Α. να ελέγξει το προφίλ του Παρόχου, ανάλογα με τις πληροφορίες που ο ίδιος ο Πάροχος έχει συμπεριλάβει σε αυτό, χωρίς ευθύνη του Ιστοτόπου για την ορθότητα και εγκυρότητά τους.

Β. να συνομιλήσει μαζί του μέσω του Ιστοτόπου προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις, να προβεί σε διαπραγματεύσεις κοκ.

Γ. να αποδεχθεί ή να απορρίψει την προσφορά του Εμπόρου χωρίς καμία δέσμευση. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς ο Χρήστης έχει την επιπλέον δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παραλαβή της, να αξιολογήσει τον Έμπορο εντός του Ιστοτόπου.

Δ. να διαγράψει το αίτημά του χωρίς να αποδεχθεί καμία προσφορά.

Ε. να προβάλει την αξιολόγηση όλων των εμπόρων από τους οποίους λαμβάνει προσφορές για το αίτημα που έχει υποβάλει στην πλατφόρμα.

Ο Χρήστης δύναται να έχει ανά πάσα στιγμή εποπτεία του συνόλου των αιτημάτων του και να διαχειρίζεται αυτά από τον Πίνακα Διαχείρισης (“Dashboard”), εισερχόμενος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στον Ιστότοπο.

6) Αμοιβή

Η εγγραφή στην πλατφόρμα και η παροχή των ανωτέρω περιγραφόμενων  Υπηρεσιών στους Χρήστες είναι δωρεάν, χωρίς την εκ μέρους τους καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου στην Επιχείρηση. Αντίθετα, χρεώνει για τις υπηρεσίες του τους Εμπόρους, υπό τους εδώ παρατιθέμενους όρους και προϋποθέσεις.

Κάθε Έμπορος που πληροί τους όρους του παρόντος και προσφέρει κατ’ επάγγελμα ανταλλακτικά εντός του πεδίου εφαρμογής και των σκοπών του Ιστοτόπου εγγράφεται στον Ιστότοπο αποκτώντας από την Επιχείρηση ένα συνδρομητικό πακέτο ορισμένου χρόνου, που του επιτρέπει να λαμβάνει αιτήματα των Χρηστών που τον αφορούν και να προβαίνει σε αντίστοιχες προσφορές σε αυτούς. Το ακριβές αντίτιμο των συνδρομητικών πακέτων και οι χρόνοι ισχύος τους εκτίθενται αναλυτικά στη σχετική ενότητα ¨Συνδρομές Εμπόρων¨. Σε περίπτωση λήξης του εν λόγω πακέτου και μη ανανέωσης αυτού η πρόσβαση του Εμπόρου στο σύστημα διακόπτεται.

Ο Ιστότοπος διευκολύνει τη δυνατότητα πληρωμής της ως άνω συμφωνημένης αμοιβής εκ μέρους των Εμπόρων παρέχοντας δύο διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των Παρόχων την επιλογή του πιο κατάλληλου:

i) Με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας μέσω του ασφαλούς συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Eurobank.

ii) Με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας στην οποία θα αναγράφεται ως αιτιολογία η Επωνυμία και το ΑΦΜ του Εμπόρου.

Eurobank: Αρ. Λογαριασμού: 0026.0056.01.0201012711
ΙΒΑΝ: 
GR5702600560000010201012711
Δικαιούχος: 
ΜΟΤΟ Ι. ΣΑΛΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Πειραιώς: Αρ. Λογαριασμού: 6655-107638-090
ΙΒΑΝ: GR4901716550006655107638090
Δικαιούχος: 
ΜΟΤΟ Ι. ΣΑΛΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε σχετικά (με αποστολή email στο info@onlyparts.gr), προκειμένου να ενεργοποιηθεί την συνδρομή σας.

Για τους Εμπόρους που χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με τη χρήση κάρτας, η ενεργοποίηση/ανανέωση της συνδρομής εκτελείται αυτόματα.

7) Πνευματικά Δικαιώματα

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κείμενα, τα γραφικά, τον ήχο, την εικόνα, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση , το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Κοινοτικό και διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

7) Προσωπικός Λογαριασμός

Προκειμένου να γίνεται χρήση του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την πρώτη σας αναζήτηση ανταλλακτικού συμπλρώνοντας τα στοιχεία του προϊόντος που αναζητείτε, καθώς και κάποια προσωπικά στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και πόλη. Με την υποβολή της πρώτης αναζήτησης προϊόντος το σύστημα δημιουργεί αυτομάτως χρήστη με στοιχεία πρόσβασης που θα σας σταλούν στο email που έχετε δηλώσει. Για την περαιτέρω πρόσβαση στον Ιστότοπο θα χρησιμοποιείτε πάντα τα ίδια στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν σταλεί. Κατά την υποβολή του πρώτου αιτήματος αναζήτησης θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους παρόντες όρους χρήσης οι οποίοι επιτρέπουν στον Ιστότοπο να δημιουργήσει αυτόματα το νέο λογαριασμό χρήστη για πρόσβαση στο σύστημα.

Με την εγγραφή σας και εφόσον επιθυμείτε να λάβετε προσφορά για οποιοδήποτε ανταλλακτικό μέσω του Ιστοτόπου, οφείλετε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα υποβολής αιτήματος με τις εκεί αιτούμενες πληροφορίες.

Η Επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού κάθε Χρήστη. Εφιστά δε δια του παρόντος την προσοχή στους Χρήστες να διατηρούν μυστικούς τους προσωπικούς τους κωδικούς καθώς και να ενημερώνουν αμελλητί την Επιχείρηση για κάθε χρήση του λογαριασμού τους που δεν έλαβε χώρα από τους ίδιους ή κατ’ εξουσιοδότησή τους.

Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης επιθυμεί να διαγράψει οριστικά το λογαριασμό του στον Ιστότοπο, οφείλει να απευθύνει το αίτημα αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης info@onlyparts.gr. Το αίτημα θα εκτελείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στους Εμπόρους ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από Χρήστες ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές.

Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για τον τερματισμό του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

8) Ανήλικοι Χρήστες

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης του ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.

9) Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησης και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες σχετικά με αυτές.

10) Διαφημίσεις

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενο των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

11) Ζητήματα Ευθύνης

Ο Ιστότοπος παρέχεται στους Χρήστες του ως έχει, χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την αδιάλειπτη λειτουργία του ιστοτόπου παρόλα αυτά υπάρχει πάντα η περίπτωση διακοπής/αναστολής λειτουργίας του Ιστοτόπου για οποιαδήποτε λόγο. Σε αυτή την περίπτωση η Επιχείρηση δεν έχει ουδεμία ευθύνη.

Η επιχείρηση αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

12) Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και Χρηστών – Εμπόρων σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου, , αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.